Handelsbetingelser

 

Aftalen mellem Zara Travel ApS og kunde er bindende når depositum, som angivet i den fremsendte faktura, er betalt.

Bestilling
Bestilling af rejse skal ske skriftlig per brev til adresse:

Zara Travel ApS
Nebelvej 15
8700 Horsens
E-mail info@zaratravel.dk
Cvr. nr. 38331396.

eller ved personligt fremmøde hos Zara Travel ApS.

Betaling
Ved tilmelding til en grupperejse betales et depositum på 3.000 kr. per person. Efter modtagelsen af bekræftelsen samt fakturaen for resterende beløb, skal det fulde beløb for rejsen betales senest 60 dage inden afrejse, og denne betalingsfrist er også angivet på fakturaen.
Hvis betalingsfristen ikke overholdes har Zara Travel ApS ret til at annullere aftalen og det indbetalte depositum anses for at være tabt.

Ved individuelle rejser skal hele beløbet betales efter bestilling og modtagelse af rejsebekræftelsen.

Pris
Prisen dækker flybilletter tur/retur Danmark, hotel ophold med halv eller fuldpension som beskrevet i programmet, på et delt dobbeltværelse (enkeltværelsetillæg mod ekstra betaling). Alle udflugter, køreture og entréudgifter som er del af programmet. Engelsk talende lokalguide.
Prisen dækker ikke afbestillings og rejseforsikring.
Afbestilling
Afbestillingen skal altid ske skriftligt per brev eller e-mail (info@zaratravel.dk) til Zara Travel ApS, Nebelvej 15, 8700 Horsens Cvr. nr. 38331396.
Afbestilles en grupperejse / individuelle rejse 70 dage før afrejsen, medfører det 50 % tab af det indbetalte depositum.
Afbestilles en grupperejse / individuelle rejse mellem 69 og 49 dage før afrejsen, medfører det fulde tab af det indbetalte depositum.
Afbestilles en grupperejse / individuelle rejse senere end 49 dage før afrejsen, medfører det tab af rejsens fulde pris. Dette gælder også hvis man bliver forhindret til at rejse på grund af manglende eller ugyldige rejsedokumenter eller ved for sent fremmøde i lufthavnen.

Aflysning
En grupperejse kan aflyses på grund af for få deltagere. I dette tilfælde kan Zara Travel ApS tilbyde en tilsvarende rejse på et andet tidspunkt. Hvis dette tilbud ikke kan accepteres vil Zara Travel ApS tilbagebetale det hele indbetalte beløb. En grupperejse gennemføres med et minimum af 8 deltagere.

Alle rejser kan aflyses hvis der på rejsemålet i et tidsrum af 14 dage før afrejse opstår krigshandlinger, naturkatastrofer eller livsfarlige smitsomme sygdomme. I dette tilfælde tilbagebetales hele det indbetalte beløb. Vær opmærksom på at en aflysning på grund af krigshandlinger, naturkatastrofer eller livsfarlige smitsomme sygdomme der må opstå på rejsemålet kun sker hvis Udenrigsministeriet eller sundhedsmyndigheder fraråder rejser til pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Rejsedokumenter / Pas / Visa / Vaccinationer
Det er rejsendes eget ansvar at opgive eksakt navn som der står i rejsepas. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem navn i rejsepas og på flybillet vil medføre afvisning ved check-in i lufthavnen.
Det er rejsendes eget ansvar at have et rejsepas som er mindst gyldigt 6 måneder efter hjemrejsedato.

Danske statsborgere får et visum til Armenien ved ankomsten til Yerevan lufthavn uden gebyr.

Der er i øjeblikket ingen vaccinationskrav for rejse til Armenien, men Zara Travel ApS anbefaler at du konsulterer din egen læge i forbindelse med vaccination og sygdomsforebyggelse.

Alle som rejser med Zara Travel ApS skal have en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdom og hjemtransport. Det anbefales yderligere at rejseforsikringen også dækker bagage.

Transportørens ansvar
Det er alene transportørens fulde ansvar for at gennemføre transportaftalen. Derfor er det transportselskabets transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger som er gældende. Transporten sker i henhold til Montreal- og Warzawa-konventionerne og EU forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven, der begrænser luftfartselskabernes erstatningsansvar i tilfældeaf død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Overdragelse af rejser
I visse tilfælde er overdragelse af en rejse til en anden person muligt mod et gebyr. Gebyret afhænger bla. af flyselskabet.
Øvrige betingelser
Alle rejsearrangementer gennemføres i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”.
Zara Travel ApS fremsender elektronisk alle rejsedokumenter samt nyttige informationer om rejsemålet senest 7 dage inden afrejse. Det er vigtig at gennemgå alle dokumenter og være særlig opmærksom på dato og navn.
Eventuelle krav eller søgsmål mod Zara Travel ApS skal anlægges ved en dansk domstol ifølge dansk lovgivning.